Reference

Reference jsou v této sekci pro snadnější orientaci rozděleny do několika oblastí.
Rozdělení referencí podle typu činnosti nebo služby je uvedeno v sekci  Služby.

Systémy CZT

Bechyně
řízení systémů kotelen a výměníkových stanic.

Birské teplovodní sítě
Birsk (RUS)

řízení systémů 3 kotelen (32MW), kogeneračních jednotek, dálkový přenos dat.

Dědice
řízení systémů 50 kotelen, VZT, dálkový přenos dat na centrální dispečink.

Teplárny Brno
řízení systémů 320 kotelen a VS, dálkové odečty, přenos na centrální dispečink.

Teplárny Brno
silnoproudé instalace pro napájení výrobních zdrojů.

Banky

Komerční banka
pobočka Brno

řízení systému VS, VZT, dálkový přenos odečtů na dispečink.

Komerční banka
pobočka Zlín

vybudování přípojky pro napájení budovy, kompletní chlazení (110kW) a IRC.

Komerční banka
realizace bezdrátových spojů pro přenos dat na centrální dispečink.

Raiffeisenbank
dodávka rozvodů technologie chlazení (150kW) a systému MaR.

Volksbank
dodávka technologie rozvodů chlazení a systému regulace.

Školy a nemocnice

Fakultní nemocnice
Brno

řízení systému centrálního zdroje chlazení a VZT.

Domov mládeže
Pelhřimov

řízení systému výměníkové stanice.

Veterinární klinika
řízení systému VZT, výměníkové stanice, zdroje chladu a IRC.

VUT Brno
řízení systému VS, dálkový přenos odečtů na dispečink.

VUT Ostrava
řízení systému předávací stanice tepla, řízení chlazení.

ZŠ a MŠ Kotlářská
řízení systému výměníkové stanice.

Obchodní centra

Brno Business Park
dodávka technologie rozvodů chlazení a VZT.

CT Park Brno
řízení systému předávacích stanic tepla, řízení VZT.

Jižní centrum Brno
řízení systému výměníkové stanice.

Platinium
dodávka TZB a řízení systému VZT, IRC a chlazení.

Vaňkovka
řízení systému výměníkové stanice.

Ostatní reference

EDP Rousínov
řízení systému kotelny na štěpky, chlazení serverovny, 170 IRC, chlazení (2x 100kW).

Gefco Česká republika
dodávka a instalace podružného měření ve výrobním areálu.

Letecká základna
Náměšť nad Oslavou

řízení systému kotelen - 15 zdrojů.

Městské divadlo Brno
řízení výměníkové stanice, řízení VZT.

Philip Morris CR
dodávka VZT a řízení parního kotle.

Slovnaft Bratislava
řízení systému VZT.

Správa vojenského bytového fondu
řízení systémů kotelen, dálkové odečty tepla, el.energie a plynu.

Tabák Plus
dodávka technologie systému topení, chlazení VZT a přenos dat.

Technické sítě Brno
výměna řídícího systému při revitalizaci kolektoru.