Nové osvětlení i bezpečnostní systém pro Nové probošství v Praze.

Jak probíhá realizace elektroinstalace, merení a regulace a zajištení bezpecnostního systému historické budovy z 19. století? Prectete si, jak vypadá zrekonstruované Nové probošství.

Historická budova Nového proboštství z roku 1878, která se nachází v tesné blízkosti Katedrály u Pražského Hradu, prošla mezi lety 2021–2023 významnou restaurátorskou rekonstrukcí. Generálním projektantem byla architektonická kancelár Studio acht, která mimo rekonstrukci stávající budovy zahrnula do projektu i dve nové prístavby. Cílem byla zejména estetická obnova interiéru za úcelem využití techto prostor pro církevní zázemí, administrativní úcely nebo obchodní jednotky.

Naše spolecnost se na této stavbe podílela z hlediska kompletní realizace elektroinstalace a merení a regulace. Specifikem projektu byla již od pocátku velmi významná ochrana tohoto kulturního dedictví a co nejmenší zásahy do puvodních a zachovalých cástí budovy. Svoji úlohu v prubehu prací pak sehrály také významné archeologické nálezy nebo postupné zmeny v projektu, kdy se menilo využití jednotlivých místností. Veškeré elektroinstalacní práce tak musely být v prubehu celé rekonstrukce konzultovány nejen s investorem a generálním dodavatelem, ale i s památkovou pécí.

Jednou z nejvetších položek v rámci celého objektu byla kompletní dodávka a instalace nového designového osvetlení. Pri výberu konkrétních svetel byl kladen duraz jak na dodržení požadovaných hodnot intenzity osvetlení, tak i na co nejvíce elegantní zpusoby kotvení. Instalace svetel tak obnášela velmi dukladnou a precizní práci s presným kótováním, nastavováním a celkove i opatrnou manipulací s temito originálními svítidly. Výsledek je však ve spojitosti s historickými prostory opravdu jedinecný.

Kompletní monitoring a maximální bezpecnost

Mimo to jsme na projektu zajištovali i kompletní slaboproudou elektroinstalaci – strukturovanou kabeláž, kamerový systém, prístupový systém, zabezpecovací systém i elektronickou požární signalizaci. Ta je mj. dálkove napojena prímo na pult centrální ochrany Hasicského útvaru ochrany Pražského hradu, který tak má celou stavbu kompletne monitorovanou. Elektro cást pak doplnuje systém merení a regulace, který je v tomto založen a rídicím systému Amit a vizualizacním programu Promotic. Krome rízení topení a chlazení muže koncový uživatel videt napr. polohu požárních klapek nebo monitorovat a ovládat vzduchotechniku.

Dotáhnout do zdárného konce tuto stavbu pro nás byla nejen výzva, ale také velká zkušenost a pevne veríme, že budeme mít možnost se na podobných projektech podílet i nadále. To se cástecne už podarilo pri rekonstrukci brnenských historických Vodojemu na Žlutém kopci, kde jsme opet ve spolupráci se spolecností Archatt realizovali kompletní dodávku a instalaci cásti elektro.